Spring Project

Spring Project

Logo Springs
titolo_dx
  • BUL_Partner
  • BUL_Project Abstract
  • BUL_Activities
  • BUL_Results
  • BUL_Project Deliverables

                    WEB САИТ                  Организации, работещи по проблемите на превенцията, лечението и рехабилитацията на наркоманите в България Правителствени институции


• Национален съвет по наркотичните вещества: http://www.ndc.government.bg/
  гр.София 1000,пл.”Света Неделя”№:5
  Тел.:/факс:02/954 11 38
  Еmail: ndc@mh.government.bg
  Теодора Кушева — главен експерт в Секретариата на НСНВ — Tkusheva@mh.government.bg
  Екатерина Мечева — младши експерт в Секретариата на НСНВ — klazarova@mh.government.bg
• Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/
  р.София1000, пл.”Света Неделя”№:5
  Тел:02/930 11 71 /Централа/
• Национален център по наркомании: http://www.ncn-bg.org/
  гр.София 1303, ул.”Пиротска”, 117
  Тел.:02/8321047
• Дирекция Национална Полиция, отдел наркотици: http://gdkp.mvr.bg
• Министерство на вътрешните работи: http://www.mvr.bg/
• Министерство на правосъдието: http://www.justice.government.bg
• Дирекция по наркотични вещества към Министерство на здравеопазването:      
  http://www.mh.government.bg/
Национален център по здравна информация: http://www.nchi.government.bg/ 
Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/
Държавна агенция за закрила на детето: http://www.stopech.sacp.government.bg
• Общински структури
• Столичен превантивно-информационен център по превенция на наркоманиите към столична         
  община: http://www.sofiamca.org
  гр. София 1000, бул. “В. Левски” №:126
  Тел.:944 64 97,факс:943 39 80
  sofiamca@onlain.bg
  Общински съвети по наркотични вещества
• БЛАГОЕВГРАД
  Д –р Теменужка Любенова, председател на Общински съвет по наркотичните вещества – 
  Благоевград
  Пл.”Г.Измирлиев”1
  Гр. Благоевград 2700
• БОТЕВГРАД
  Г- жа Пасионария Илчева, секретар на Община Ботевград и председател на ОбСНВ – Ботевгад
  Пл. “Освобождение” 13
  Гр. Ботевград 2140
• БУРГАС
  Доц. Маруся Любчева, зам. кмет на гр. Бургас и председател на ОбСНВ – Бургас
  Ул. “Александровска” 26
  Гр. Бургас 8000
• ВАРНА
  Д – р Борис Корновски, зам. кмет на гр. Варна и председател на ОбСНВ – Варна
  Бул.”8 ми Приморски полк”43
  Гр. Варна 9000
• ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Г – н Иван Панайотов, зам. кмет на гр. В. Търново и председател на ОбСНВ – В. Търново
  Пл.”Майка България4 2
  Гр .В. Търново 5000
• ВИДИН
  Г – н Иван Перчински, зам. кмет на гр. Видин и председател на ОбСНВ - Видин
  Пл.”Бдинци”2
  Гр.Видин 3700
• ВРАЦА
  Д – р Борис Банков, кмет на гр. Враца и председател на ОбНСВ – Враца
  Ул.”Стефанаки Савов” 6
  Гр. Враца 3000
• ГАБРОВО
  Инж. Б. Белчев, кмет на гр. Габрово и председател на ОбНСВ – Габрово
  Ул.”Възраждане”3
  Гр. Габрово 5300
• ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  Г- н Валери Сарандев, зам. кмет на гр. Гоце Делчев и председател на ОбНСВ – Гоце Делчев
  Ул.”Царица Йоана” 2
  Гр. Гоце Делчев 2900
• ДОБРИЧ
  Д – р Искрен Димитров, зам. председател на ПК “ Здравеопазване и социално дело” и председател 
  на ОбНСВ – Добрич
  Ул.”България” 12
  Гр.Добрич 9300
• ДУПНИЦА
  Г – н ВАСИЛ БОЦЕВ, зам. кмет на гр. Дупница и председател на ОбНСВ – Дупница
  Пл.”Свобода”
  Гр. Дупница 2600
• КЮСТЕНДИЛ
  Инж. Георги Атанасов, зам. кмет на община Кюстендил и председател на ОбСНВ – Кюстендил
  Пл.”Велбъжд”1
  Гр. Кюстендил 2500
• ЛЕСИЧЕВО
  Г- н Сергей Вачев, председател на общински съвет Лесичево, обл. Пазарджик и председател на
  ОбСНВ – община Лесичево
  Ул.”Н. Чочков” 11 – 13
• ПАЗАРДЖИК
  Д – р Иван Колчаков, кмет на гр. Пазарджик и председател на ОбСНВ - Пазарджик
  Бул.”България” 2
  Гр. Пазарджик 4400
• ПЕРНИК
  Д – р Йордан Аризанов, зам. кмет на гр. Перник и председател на ОбНСВ - Перник
  Пл.”Св. Иван Рилси”1, вх. А
  Гр. Перник 2300
• ПЛЕВЕН
  Доц. Д – р Мария Александрова, председател на ОбНСВ – Плевен
  Пл.”Възраждане” 2
  Гр. Плевен 5800
• ПЛОВДИВ
  Г – жа Мая Новакова, председател на ОбСНВ - Пловдив
  Пл. “Ст. Стамболов”
  Тел.:032/625649
  Тел./факс: 032/638437
  Гр. Пловдив 4000
• РАЗГРАД
  Г – жа Кина Дякова, зам. кмет на община Разград и председател на ОбСНВ - Разград
  Бул. “Бели Лом” 37 А
  Гр. Разград 7200
• РУСЕ
  Д – р Володя Попов, зам. кмет на гр. Русе и председател на ОбСНВ – Русе
  Пл. “Свобода” 6
  Гр. Русе 7000
• СИЛИСТРА
  Г – н Георги Балушев, зам. кмет на гр. Силистра и председател на ОбСНВ – Силистра
  Ул.”Симеон Велики” 33
  Гр. Силистра 7500
• СМОЛЯН
  Г – н Бисер Белянов, зам. кмет на гр. Смолян и председател на ОбСНВ - Смолян
  Бул. “България” 12
  Гр. Смолян
• СОФИЯ
  Д – Р Лилия Раева, зам. кмет на Софийска община и председател на ОбСНВ – СОФИЯ
  Ул.”Московска” 33
  Гр. София 1000
• ТЪРГОВИЩЕ
  Д – р Красимир Мирев, кмет на гр. Търговище и председател на ОбСНВ – Търговище
  Пл.”Свобода4 1
  Гр. Търговище 7700
• ЯМБОЛ
  Г – н Александър Братанов, зам. кмет на гр. Ямбол и председател на ОбСНВ – Ямбол
  Ул.”Г. Раковски” 7
  Гр. Ямбол 8600

НЕПРАВИТЕЛСТВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
       
Национален фокусен център: http://www.nfp-drugs.bg/bg/

Български портал в областта на наркоманиите: http://narkomania.start.bg/

Проект "Пеперуда" – гр. София: http://www.ppsbg.org/

Дневен Център за рехабилитация и ресоциализация на зависими "Солидарност" – гр. София:
http://www.solidarnost-bg.org/

Фондация "Инициатива за здраве":
http://www.initiativeforhealth.org/

Майки срещу дрогата:
http://antidrugbg.com/

Фондация "Свободна и демократична България":
http://www.fdbfoundation.org/

Център за изследване на демокрацията:
http://www.csd.bg/

Фондация "Семейство и дрога":
http://www.antidrug.hit.bg/

Превантивно-информационен център - гр. Видин:
http://www.pic-vidin.hit.bg/

Медицински център "Хоризонт":
http://www.horizont-bg.com

Медицински център "Перспективи":
http://www.mcperspektives.com

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании:
http://www.emcdda.eu.int/

National Institute on Drug Abuse:
http://www.nida.nih.gov/

Сдружение „Асоциация Движение Деца срещу дрогата”:
http://www.decasreshtydrogata.eu/   


With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission - Directorate - General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.